CODAmuseum

What Remains

04.09.2016 t/m 22.01.2017

De frictie tussen schoonheid, vergankelijkheid en verval wordt al eeuwenlang verbeeld. Diverse traditionele genres zoals het vanitas-stilleven, het ‘schuldige’ landschap en het portret ontlenen hun aantrekkingskracht onder meer aan de ervaring van schoonheid die onlosmakelijk verbonden is met de cyclus van leven en dood, opbouw en afbraak, opbloeien en afsterven.

De moderne samenleving worstelt met allerlei processen die samenhangen met de eindigheid van het leven en de periode van verval die daar aan voorafgaat. Hergebruik van grondstoffen en het recyclen van afval, de zorg voor ouderen, het bereiken van de grenzen van de consumptiemaatschappij, mensen die aan de rand van de samenleving staan, levensverlenging, de daklozen- en vluchtelingenproblematiek, het zijn allemaal thema’s die onlosmakelijk verbonden zijn met de manier waarop we in de huidige samenleving omgaan met alles wat oud en versleten is, in onbruik is geraakt of in de marge van de samenleving terechtgekomen is. De beeldend kunstenaars in What Remains confronteren de samenleving met deze problematiek terwijl zij ook laten zien dat in verval en vergankelijkheid ook schoonheid kan schuilen.

Curator: Wim van der Beek

Kunstenaars: Jan Banning (NL), Frans Beerens (NL), Nicolas Dings (NL), Martine Feipel & Jean Bechameil (L), Andreas Hetfeld (D), Chris Jordan (VS), Ivo Kamphuis (NL), Sebastien van Malleghem (B), Yves Marchand & Romain Meffre (F), Hans Opdebeeck (B), Jehoshua Rozenman (D/NL), Ken’ichiro Taniguchi (Japan), Hugo Tieleman (NL), Jan Eric Visser (NL) 

Adres: CODA Museum, Vosselmanstraat 299, 7311 CL Apeldoorn (NL)

Foto boven: Ivo Kamphuis, "Nordhorn Ranch", 2008 (collectie CODA Museum)